Vartiointi-
palveluita

Taloyhtiöille

Kokonaisvaltaiset vartiointiratkaisut

Turvallisuus on olennainen mittari taloyhtiön viihtyisyyttä ja laadukkuutta arvioitaessa. Vartijan käynnit alueella ennaltaehkäisevät vahingontekoja, vähentävät häiriökäyttäytymistä ja luovat asukkaille turvallisuuden tunnetta. Vartija raportoi tilaajalle reaaliaikaista tietoa kaikista alueen tapahtumista ja kiinteistön kuntoon liittyvistä asioista.

Taloyhtiöiden vartiokierros sisältää alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja muiden rakennuksien sisäpuolisen tarkistamisen toimeksiantajan ohjeiden mukaan. Vartiokierroksen tilavalvonnalla tarkoitetaan kaikkien sellaisten sisätilojen valvontaa, joissa voidaan liikkua yleisesti, kuten käytävät, kerhohuoneet, aulat, saunat, kellarit, varastotilat. Taloyhtiö saa laskun mukana yksityiskohtaisen käynti- ja aikaerittelyn vartiokierroksista.

Tutustu palvelumme hyötyihin taloyhtiölle

Yleisavainpalvelu asukkaille

Suomen Vartijoiden tarjoama Avainpalvelu on taloyhtiölle kustannus-tehokas ratkaisu asukkaiden ovenavaustarpeisiin. Palvelu toteutetaan asiakkaan kanssa ennalta sovittujen palvelutehtävien mukaan. Avaimet säilytetään turvallisesti Suomen Vartijoiden kassa- ja avainkaapissa tai muussa toimeksiantajan kanssa sovitussa paikassa.